Oppimateriaalit sähköiseen muotoon

Tekijä: Vesa Kela
PVM: 06.05.2013

Valtuuston talous- ja strategiaseminaarissa 15.4.2013 tuli jälleen esille TVT:n hyödyntäminen opetustoimessa. Mielestäni kaupungin tulee ottaa rohkeasti oppimateriaalin järjestäminen perusopetuksessa omiin käsiin. Luultavasti seuraavassa oppimismateriaalin digitalisoimisaallossa perinteiset kustantajat rahastavat kuntia taas rankalla kädellä. Tähän saakka näiden materiaalienpedagoginen ja käytettävyyden taso on ollut vaatimaton.
Liikenne- ja viestintäministeriön 25.4.2008 asettamassa hankkeessa ( Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma; valmistunut 2010) on selvitetty TVT:n hyödyntämistä opetuksessa. Kaavailussa lähivuosina sijoitettaisiin kansallisella tasolla noin 400 miljoonaa euroa TVT:n käytön tehostamiseen. Valtaosa summasta on suunniteltu käytettäväksi laitteisiin ja muihin teknisiin ratkaisuihin. Mutta me emme tee mitään hienoilla laitteilla ilman suunniteltua, pedagogisesti järkevää sisältöä. Samoin tiedonhallinta ja tiedon tuottaminen järjestelmään on äärimmäisen tärkeä. Tästä syystä ehdotan, että kaupungin tulisi itse rakentaa tietosisältö ja pedagogisesti järkevä oppimateriaali verkkoon. Me voimme toimia keihäänkärkenä ja siten saada esimerkiksi rahoitusta em. hankkeen puitteissa tämän sisällön tuottamiseen.
Hankkeessamme voisimme hyödyntää esimerkiksi fysiikassa ja kemiassa Luma-ohjelman tuotoksia ja matemaattisten aineiden opettajien liitto (MAOL) voisi olla yhteistyökumppani. On
hyödynnettävä viisaasti vapaata lähdeaineistoa ja vasta sitten ostettava palvelua ulkopuolelta, jos aineistoa ei muuten saada (täysin) koostettua. On myös huomattava, että perusaineistoa on helppo rikastuttaa paikallisesti omalla työvoimalla (opettajat), kunhan pidetään huoli käytännöistä, joilla aineisto muodostuu laadukkaaksi ja mielekkääksi. Hanke ja sen toteutus tuo myös Vaasan seudulle näkyvyyttä ja osaltaan houkuttaa tänne kaivattua osaavaa työvoimaa. Hankkeemme toisi luonnollisesti kustannuksia varsinkin siirtymisvaiheessa (etenkin tukirahoituksen puuttuessa) . Hiljattain kaupungin tekemän sopimuksen mukaan oppikirjojen hankintaan käytetään Vaasassa ja Vähässäkyrössä laskennallisesti kolmen vuoden aikana n. 550 000 €/ vuosi. Kun huomioidaan lisäksi kopiopaperin kulutus, kopiokoneiden käyttö sopimuksineen ja huolto, vihkot ja muut tarvikkeet sekä nykyisten sähköisten materiaalien korvaaminen, voidaan jatkossa hyvin todennäköisesti saavuttaa säästöjä.
Oppimateriaalin järjestäminen sopii hyvin kaupungin jo aloittaman TVT-strategian työstämisen ja toteuttamisen yhteyteen.

Kaupunginvaltuutettu
Vesa Kela
Perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa