Ammatillisen koulutuksen rehtori valitaan avoimella haulla

Toisen asteen koulutuslautakunta käsitteli kokouksessaan maanantaina 9.5. ammatillisen koulutuksen rehtorin viran täyttämistä. Pohjaesityksenä oli Vaasan ammattiopiston rehtorin Åsa Stenbackan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen siten, että ammattiopiston rehtori olisi toiminut uuden toimintamallin mukaisena ammatillisen koulutuksen rehtorina 1.1.2017 alkaen. Esitimme asian hylkäämistä ja rehtorin viran avointa hakua. Tiukassa äänestyksessä annettiin viisi ääntä pohjaesityksen puolesta ja seitsemän ääntä hylkäämisen puolesta, joten esitys hylättiin, ja toisen asteen koulutuksen rehtorin virka siirtyy avoimeen hakumenettelyyn

Perustelemme esitystämme muutamalla painavalla seikalla.

Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö tulee edelleen tiivistymään ja voimistumaan. Valittavalla rehtorilla tulee olla vahvaa näyttöä suhteiden rakentamisesta ja yhteistyöstä yritysten ja yrittäjien kanssa. Rehtori vaikuttaa siihen millaisena toimijana oppilaitos nähdään sidosryhmien puolella. Halusimme myös täydentää kokouksessa 9.5. päätettävänä ollutta toimintasääntöä kuvastamaan rehtorin roolia suhteiden luomisessa.

Vaasan aikuiskoulutuskeskus on saavuttanut alueella arvostetun aseman ja sen taloutta on hoidettu hyvin. Tätä asemaa on pontevasti puolustettava. Valtiolta tulevat taloudelliset tuet eivät varmastikaan tule suurenemaan ja toisaalta koulutuksen järjestäjien välinen kilpailu kovenee entisestään. Rehtorilta edellytetään hyvää talousosaamista.

Uuden organisaation rakentaminen kahden suurehkon osan pohjalta on vaativa tehtävä. Rehtorilla tulee olla valmiudet viedä muutos laadukkaasti läpi ja aikaa tähän ei valitettavasti ole kovin paljon.

Miten kaikki edellä mainittu voidaan saavuttaa, jos rehtori olisi tavallaan osa-aikainen?

Kuntalaiset odottavat virkojen täytössä hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä, ja juuri sitä on esimerkiksi virkojen avoin haku. Mikään ei myöskään estä VAO:n rehtoria hakemasta virkaa avoimessa haussa ja mikäli hänet siinä todettaisiin pätevimmäksi hakijaksi, vahvistuisi myös hänen legimiteettinsä toisen asteen koulutuksen johdossa.

Vesa Kela (ps.)

Jouni Helle (ps.)

Rauno Niemi (ps.)

Vesa KelaHelle_Jouni_Kayttoonotto_InsinooriNiemi_Rauno_Kojeisto_Asentaja

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa